Musik
Pianostämning
Utbildning
Reparationer
Webbdesign
Kampsport
Kontakt
Länkar
Startsidan
 
 

Utbildning  


 År 2000 tog jag min lärarexamen på Örebro Universitet och i dag undervisar jag åk sex till åk nio i ämnena musik och matematik. Jag jobbar för närvarande i ett arbetslag som jobbar med IKT IT - som lärande verktyg, något som är mycket intressant och utvecklande både för elever och lärare.

 Jag är tjänstledig till och med augusti 2008 för att prova att vara egen företagare. Jag undervisar gärna eller håller föredrag inom följande områden: Fiolspel (både klassiskt och folkmusik, med tonvikt på fysiska problem och scenskräck.), självförsvar och säkerhetstänkande.